Túlvilági beszélő

Tollas Tibor életében jelentős változást hozott az a tény, hogy az 1945-ös fordulat után észlelte és jelentette, hogy Beregben, 19 községben orosz közigazgatást vezettek be. Hamarosan letartóztatják és a váci börtönbe kerül, ahol társaival Füveskert címen megírják és megszerkesztik vers- és fordításgyűjteményeiket. 1956-ban hagyja el az országot, először Bécsben, majd Münchenben szerkeszti a Nemzetőrt, írja verseit. A film mélyinterjúkon kívül főleg szituációkban rögzíti Tollas Tibor mindennapjait a Nemzetőr szerkesztőségében és nyomdájában, végigkíséri első magyarországi előadó-kőrútján, Budapesten az írószövetségben, Lakitelken és a Katalizátor Kiadónál, bemutatja visszatérését szülőfalujába, Nagybar-cára, találkozását gyerekkori pajtásaival és egykori szerelmével, és láthatjuk, amint a váci börtönben felkeresi egykori celláját és megpróbálja költő társaival, Tóth Bálinttal és Kárpáti Kamillal felkutatni a Füveskert egyik elásott példányát. A filmben Makra Zoltán, Juhász László, Pfitzner Rudolf és Demszky Gábor is feleveníti Tollas Tiborral való kapcsolatát, miközben verseiből is hallhatunk részleteket.

rendező: Gulyás Gyula
Gulyás János
operatőr: Gulyás János
gyártó: Dialóg-Dániel
gyártási év: 1990-92
film hossza: 100 perc