A film az olaszországi hadszíntér eseményeit követve szól a háború általánosabb jellemzőiről, a tisztek és beosztottak kapcsolatáról, az “ellenséggel” való találkozásról és annak megítéléséről, félelmekről, gondokról, hősi küzdelmekről. “Nem törekedtünk tudományos felfedezésekre, nem akartunk mást, mint a sokat emlegetett ‘kisemberek’ lelki-szellemi nagyszerűségét s gyarlóságát megidézve, megőrizni magunknak s az utánunk következőknek az utolsó huszárok, egykori utászok, tüzérek és gyalogosok századunk hajnalán megélt, sokszor meghamisított élményeit, sorsát. Hogy látva láthassuk eredőinket, utunkat.” (Gulyás Gyula, Gulyás János)

Isonzót járt nagyapánk, Krenkó János főhadnagy emlékére.
A film második része annak a film-trilógiának, mely a magyar veteránok első világháborús emlékeit dolgozza fel. Az első rész a háború kitörésével és a keleti frontokon történtekkel foglalkozik, míg a harmadik az összeomlással, hadifogsággal, az itthoni forradalmakkal és Trianonnal. Az „Én is jártam Isonzónál” az olaszországi hadszíntér eseményeit követve, szól a háború általánosabb jellemzőiről, a tisztek és beosztottak kapcsolatáról, az „ellenséggel” való találkozásról és megítéléséről, félelmekről, gondokról, hősi küzdelmekről. A volt közlegények, tartalékosok, altisztek és tisztek elmondják az első bevetés élményét, a rohamokat, a lángszórós támadást, hogy mi volt a feladata egy vezérkari futárnak és mi alapján ítélték meg őt személyesen. Külön kiemelik a piavei összeomlást, a hadsereg felbomlását és érintik a hazajövetel viszontagságait, az itthoni forradalmakat. 1984-ben az „I Ragazzi del 99″ olaszországi veterán szervezet és több város polgármesterének közreműködésével 23 magyar veterán felkereshette az egykori csaták színhelyeit, jártak a Monte san Michelen, a Monte Grappán, az Isonzónál és a Piavénái, a doberdói temetőkben. A Piave partján közösen elevenítik fel — sokszor egymással vitázva is — a hadsereg és a Monarchia összeomlását, majd Fossatta di Piavéban egy békeünnepség záróaktusaként az olasz veteránokkal közösen koszo-rúzzák meg a Piavét.

rendező: Gulyás Gyula
Gulyás János
operatőr: Gulyás János
gyártó: BBS-Társulás-MTV
gyártási év: 1982-86
film hossza: 94 perc