Filmünkkel azokhoz fordulunk elsősorban, kik nemcsak képes de tudnak és szeretnek is töprengeni, meditálni a dolgok, tények alakulásán, direkt vagy rejtettebb összefüggésén, itt és hogylétünk meghatározóin, hogy felismerve törekedhessünk a szabadságra. Nap mint nap. Ennek a történő történelmünknek letéteményese hősünk, a domaházi MEDVE ALFONZ, ki még úgy tudja megélni, megnevezni , legelemibb dolgokat, hogy élve az életét, példázza is egyben – a film általrögzitetten is – jelentőségét, egyedi voltában féktelen konkrétságában annak messze túlmutató jelképiséget ad. Így nem egyszerűen egy modellált fikció révén tekinthetünk vissza korunkra, helyzetünkre, hanem épp fordítva egy auto-nóm, belülről szerveződő sors teremt magakörül permanensen rendet, tudván teszi, – ha nem is verbálisan – ezt a habitusara, fizikai-lelki alkatára mért feladatot, muszáj – Herkulesként, olykor a “lássuk Uramisten mire megyünk ketten! vehemenciájával elébevágva az eseményeknek. Úgy véljük élete, s annak az a szakasza, mit “közösen” éltünk, – e film készítése közben – alkalmas annak a kettős kötöttségének a felvillantására is, melyben nemcsak a dolgok hatottak rá, nemcsak az élet ment át rajta, de ő is átment az életen, helyzetet, helyet teremtve magának, Önnön típusának, kivel még nemigen találkoztunk korunk “valóságát” feltérképező alkotásokban. Tisztelgés is ez a munkánk, elsősorban Ő előtte, s a hason-szőrü-nehéz-életüek előtt, a közvetlen és tágabb környezet előtt, mely kinevelte, védte, táplálta is őket, láthatatlanul is meghatározóként.
Mindezek láthatóvá tételére vállalkoztunk.
Gulyás Gyula – Gulyás János

rendező: Gulyás Gyula
Gulyás János
operatőr: Gulyás János
gyártó: Társulás-MTV
gyártási év: 1981
film hossza: 116 perc